Over Ons 2020-08-08T14:16:20+00:00

OVER ONS

Waarom Stichting Pleegouders Overijssel?

Als pleegouder ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg en opvoeding van een pleegkind.
Een mooie taak, maar je maakt daarmee ook deel uit van een complex systeem.
Je wordt geacht rekening te houden met biologische ouders, formele instanties zoals de Raad voor
de Kinderbescherming (RvdK), Jeugdbescherming Overijssel (JBOV) en de pleegzorginstantie.

Niet zelden is het daarnaast noodzakelijk om hulpverleningsinstanties in te schakelen voor de sociale,
emotionele of lichamelijke problematiek van het pleegkind.
Geen eenvoudige taak! Het vergt veel creativiteit en organisatietalent van jou als pleegouder.

Als je wilt, kun je hierbij gebruik maken van de deskundigheid, ervaring of gewoon een luisterend oor
van ons of andere pleegouders.
Vandaar ons motto “Voor en door Overijsselse pleegouders”.

Onze stichting zet zich in voor zowel netwerkpleegouders, als ook voor bestandspleegouders. (*)

(*) een netwerkpleegouder komt uit de relationele kring van het pleegkind (familie, vrienden, buren)
en een bestandspleegouder komt uit het pleegouderbestand van een formele instantie.

Ons doel

Wij verbinden, ondersteunen en versterken pleegouders in Overijssel om zo te komen tot hoogwaardige pleegzorg
in onze provincie. Dit bereiken we door de kracht, kennis en ervaring van pleegouders uit te wisselen.

Daarnaast geeft onze stichting voorlichting, informatie en advies; o.a. door het organiseren van bijeenkomsten voor
pleegouders. Klik hier en lees meer over de bijeenkomsten die wij voor pleegouders organiseren.

Stichting Pleegouders Overijssel fungeert tevens als kennispartner, klankbord en vraagbaak voor de vele
Overijsselse jeugdhulporganisaties en diverse Overijsselse gemeenten.

Geschiedenis

Stichting Pleegouders Overijssel komt voort uit de regionale afdeling van de NVP (Nederlandse Vereniging van Pleeggezinnen).
Sinds 1 januari 2015 valt de jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van gemeenten en richt de NVP zich meer op de
belangenbehartiging van pleegouders op landelijk niveau.

Onze stichting vindt het belangrijk om pleegouders op regionaal niveau te versterken, te ondersteunen en met elkaar in contact
te brengen. Daarom heeft de Overijsselse NVP-afdeling het initiatief genomen te verzelfstandigen en is in december 2015
Stichting Pleegouders Overijssel opgericht.

Ons Bestuur

Het bestuur van Stichting Pleegouders Overijssel bestaat uit drie personen. De bestuursleden voeren deze functie als vrijwilliger uit en ontvangen geen arbeidsloon voor hun inzet.

Frida Kikkert
Voorzitter

Frida is zelf pleegmoeder van 2 pleegkinderen, werkzaam bij JP van den Bent en (ervarings)deskundige op het gebied van kinderen met FAS (Foetaal Alcohol Syndroom).

Detsje Rienks
Secretaris

Detsje werkt als speltherapeut met (pleeg)kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking.

Bert Sleumer
Penningmeester

Bert werkt als QA-Officer bij veevoederbedrijf ForFarmers.
Samen met zijn vriendin vangt Bert pleegkinderen op als weekend- en vakantiepleeggezin.

Klik hier om het Jaarverslag 2018 te lezen

Vrijwilligers

Het bestuur wordt bijgestaan door een aantal welwillende vrijwilligers, die allen een welkome bijdrage
leveren aan de grote hoeveelheid werkzaamheden.

Wil jij ook je steentje bijdragen als vrijwilliger van de stichting? Je bent van harte welkom!
Schrijf een e-mail of neem telefonisch contact met ons op.

Uitgebreide informatie over onze stichting lees je in de folder  en in het stichtingsplan van Stichting Pleegouders Overijssel.