Wist U Datjes Archief 2018-12-12T15:54:00+00:00

WIST-U-DATJES ARCHIEF

24-11-2017
De resultaten van de P-toets (die in mei van dit jaar door onze stichting is uitgevoerd) zijn door het bestuur van onze stichting besproken met diverse betrokken organisaties. De algemene indruk van de instellingen is dat het resultaat zeker niet tegenvalt. Uiteraard hopen we dat de instellingen hun voordeel doen met de uitkomst van de P-toets en het gesprek dat hierover met hen gevoerd is.
Via deze weg danken we alle pleegouders voor hun reacties!
Wilt u een samenvatting van de P-toets of nadere informatie over de P-toets, neem dan contact op met Frida Kikkert, voorzitter van Stichting Pleegouders Overijssel.

24-11-2017
In Gemeente Ommen is een flyer verspreid om mensen te interesseren voor pleegzorg.
Deze actie resulteerde maar liefst in 60 (!) geïnteresseerde gezinnen. Welke gemeente volgt?

15-11-2017
Onze themabijeenkomst van 14 november jl. is goed bezocht en was bijzonder interessant.
Het Autisme Belevings Circuit werd door de meeste aanwezigen ervaren als:
leerzaam, confronterend en eye opener; “we begrijpen nu waarom een autist zo verward en vermoeid kan zijn”.
Kortom: wederom een succesvolle themabijeenkomst. Bent u er de volgende keer ook bij?

01-11-2017
Het tijdschrift voor de pleegzorg “Mobiel” krijgt een nieuwe naam en heet voortaan “BIJ ONS”.
Nieuwsgierig naar de eerste (online) editie van “BIJ ONS”? Ga dan naar de website www.bijonspleegzorg.nl .
Op deze website kun je je ook abonneren op dit informatieve pleegzorgtijdschrift.

30-10-2017
Eindelijk uitsluitsel …….. Jeugdbescherming Overijssel (JBOV) behoudt haar certificering.
Lees hierover meer op de website van TC Tubantia en op de website van Samen 14.

08-09-2017
Save the date!
Dinsdagavond 14 november a.s. vindt onze volgende themabijeenkomst plaats.
Het thema is “AutismeBelevingsCircuit”. Eind september lees je hierover meer op deze site en ontvangen leden een uitnodiging in hun mailbox.

08-09-2017
De resultaten van de P-toets zijn bekend! Deze enquête is vóór de zomer per e-mail door de diverse instellingen aan pleegouders verstuurd.
In onze bestuursvergadering van 7 september jl. zijn de resultaten van de P-toets aan de orde geweest en binnenkort worden de resultaten besproken met de betrokken instellingen.

05-09-2017
Vóór de vakantie heeft het Landelijk Pleegzorg Panel meningen gevraagd over het werven van pleeggezinnen. Daar is massaal op gereageerd met heldere en expliciete meningen. Het panel heeft alle antwoorden geanalyseerd en er een behoorlijk zorgelijk verslag uit gedistilleerd.
De belangrijkste conclusies leest u hier.

29-07-2017
Wat is er aan de hand bij Jeugdbescherming Overijssel (JbOV)?
Dat vragen politici, zorginstellingen en cliënten zich af. De instelling in Overijssel is verantwoordelijk voor zo’n 2.000 kinderen die onder toezicht staan. Bij een herkeuring door het Keurmerkinstituut zijn er problemen geconstateerd waardoor de certificering op het spel staat.
Klik hier en lees de berichtgeving op de site van RTV Oost.

17-07-2017
Na drie jaar van overleg heeft Jeugdbescherming Gelderland definitief besloten het fusietraject met Jeugdbescherming Overijssel (JBOV) te beëindigen. Beide organisaties werkten al op bepaalde punten samen; mede vanwege de transitie in de jeugdzorg heeft JBOV de wens geuit deze samenwerking te intensiveren. Het afketsen van deze fusie volgt kort nadat bekend is geworden dat JBOV niet aan alle wettelijke kwaliteitseisen voldoet en vier maanden de tijd heeft orde op zaken te stellen.

26-06-2017
Het Landelijk Panel Pleegzorg heeft een vragenlijst over werving van pleeggezinnen op gezet.
Je kunt daar ook aan meedoen. Deze keer wil het panel heel graag uw mening over de werving
van pleeggezinnen. En vooral, hoe kunnen we dit verbeteren? Klik op de link om naar de vragen
te gaan. Invullen kan tot 2 juli 2017. Het wachtwoord is: Werving
Alvast bedankt namens het Landelijk Pleegzorg Panel.

23-06-2017
Vandaag is de online special van Mobiel, tijdschrift voor pleegzorg, over het Symposium Pleegzorg en Gezinshuizen verschenen.
Deze uitgave staat vol met informatieve en actuele artikelen, interviews en ervaringsverhalen.
Je kunt het tijdschrift lezen via: http://magazine.mobiel-pleegzorg.nl/special-symposium-pleegzorg-en-gezinshuizen.

22-06-2017
Donderdag 1 juni jl. vond in Ede het Symposium Pleegzorg en Gezinshuizen plaats.
Klik hier en lees de informatie en actuele artikelen, interviews en ervaringsverhalen in de speciale editie van het
pleegzorgtijdschrift Mobiel.

08-05-2017
Feest! …. Onze website gaat vandaag online.

08-05-2017
Deze week ontvangen alle Overijsselse pleegouders (via de pleegzorginstantie) een enquête, waarin vragen gesteld
worden over de samenwerking tussen de pleegouder(s) en de pleegzorginstantie.
We zijn erg benieuwd naar de conclusies die we hieruit kunnen trekken.

19-04-2017
Ook de schrijvende pers maakt melding van de samenwerking op het gebied van pleegzorg in het
expertisecentrum van de 14 gemeenten (Samen14).
Hierbij het artikel dat gepubliceerd is in het Hofweekblad (Gemeente Hof van Twente).

18-04-2017
Dinsdag 18 april jl. was de voorzitter van onze stichting, Frida Kikkert, te zien in Overijssel Vandaag bij RTV Oost.
Het nieuwsthema was: deelname in expertisecentrum pleegzorg van SAMEN14, de 14 samenwerkende gemeenten in Twente.
Klik hier om het te bekijken (fragment start vanaf de 10e minuut).