Wist U Datjes Archief 2020-01-05T14:48:06+00:00

WIST-U-DATJES ARCHIEF

22-05-2019
In de USA-versie van Sesamstraat is een nieuwe bewoonster, een pleegkind.
Hierbij de link naar het filmpje over Elmo die haar ontmoet.
(Helaas is dit filmpje alleen in het Engels beschikbaar)

22-05-2019
Kinderpsychiater Dr. Hans van Andel spreekt op het Jaarlijks Congres Pleeg- en gezinshuiszorg (20 juni a.s. te Eindhoven) over wat ervoor nodig is om een geslaagde pleegzorgplaatsing te realiseren.

16-05-2019
Kirti Zeijlmans heeft een proefschrift geschreven over de besluitvorming achter de matchingbeslissing in pleegzorg; zij bracht in kaart welke beïnvloedende factoren een rol spelen in de het beslissingsproces. Lees hierover meer op de website www.blikophulp.nl

01-05-2019
In de pleezorgwinkel van www.pleegzorggedoe.nl zijn nu gesprekskaarten te koop, “Eigen (wijsheid van) kinderen van pleegouders”. Deze kaartenset kost € 15,– en is speciaal ontwikkeld voor pleegouders, gezinshuisouders en professionals die willen ontdekken hoe de eigen kinderen écht denken over pleegzorg. Klik hier om naar kaartenset in de pleegzorgwinkel te gaan.

01-03-2019
Gisteravond vond onze themabijeenkomst “Een kijkje in de keuken van de Kinderrechter” plaats.
Met een opkomst van maar liefst 63 pleegouders én professionals kunnen we spreken van een belangstelling die boven verwachting was. De presentatie van kinderrechter mevrouw Smedes was zeer informatief, maar ook interactief; hierdoor kwamen situaties uit de praktijk (geanonimiseerd) aan bod.
We kijken terug op een zeer geslaagde themabijeenkomst.

04-02-2019
Klik hier en bekijk de uitzending van De Monitor van zondag 3 februari jl. over uithuisgeplaatste kinderen.
En klik hier om het artikel “Pleegouders: problematiek van kinderen in pleegzorg is zwaarder geworden” (ook van De Monitor) te lezen.

31-01-2019
Kijk zondag 3 februari a.s. om 22.50 uur naar De Monitor op NPO 2; de uitzending gaat dit keer over uithuisgeplaatste kinderen.
Ook Stichting Pleegouders Overijssel heeft haar medewerking verleend aan de totstandkoming van deze documentaire.

28-01-2019
Vandaag publiceerde De Monitor – als voorloper op de tv-uitzending van zondag 3 februari a.s. – een artikel op hun site met als onderwerp: Maatwerk voor uithuisgeplaatste kinderen.

Klik hier en lees nu alvast het artikel.

21-01-2019
De uitnodigingen voor onze themabijeenkomst op donderdag 28 februari a.s. zijn verstuurd naar onze leden.
Ook op onze site vind je deze uitnodiging terug ….. en wel op de pagina Bijeenkomsten.
Meld je tijdig aan, want vol = vol !

26-11-2018
Vandaag bereikte ons het bericht dat – vanwege financiële tekorten – het bestuur van stichting Mobiel met onmiddellijke ingang moet besluiten om te stoppen met het uitgeven van de tijdschriften ‘BIJ ONS thuis in pleeggezin en gezinshuis’ en de ‘WAT?!’ voor en door jongeren in pleeggezinnen. De mogelijkheid van een toekomstige inbedding in een digitaal platform (met Jeugdzorg/Pleegzorg Nederland en de NVP) wordt nog onderzocht.

22-11-2018
Donderdag 22 november jl. heeft RTV Oost “De geboorte van een pleeggezin” uitgezonden.
In deze documentaire zie en hoor je hoe Leon en Sandra uit Dedemsvaart de eerste stappen in de wereld van pleezorg zetten.

01-11-2018
Donderdag 1 november 2018 vindt de eerste ontmoeting van Gespreksgroep Hof van Twente plaats. Ben je ook geïnteresseerd? Je kunt je aanmelden voor deze gespreksgroep; neem hiervoor contact op met Frida Kikkert, voorzitter van onze stichting.

29-10-2018
Presentatie van het boek “Laat maar komen”. Het boek is geschreven door Kim Postma en Rene Wokke (†2018) en gaat over crisisopvang van 15 pleegpubers. Luister naar het bijzondere verhaal op radioprogramma d.d. 29-10-2018 op NPO 1 (klik hier)

04-07-2018
Aantal pleeggezinnen toegenomen in 2017.
Door gezamenlijke inspanningen van gemeenten, rijksoverheid en pleegzorgaanbieders is het aantal pleegouders toegenomen. Ook neemt de interesse in mogelijk pleegouderschap toe. Dat constateert Pleegzorg Nederland.
Na een dip in 2016 is het aantal nieuwe pleeggezinnen met 2.647 toegenomen in 2017. Daarmee is de instroom van pleegouders weer hoger dan de uitstroom. Het afgelopen jaar waren 16.665 pleeggezinnen actief. In totaal woonden vorig jaar 23.206 kinderen en jongeren voor korte of langere tijd bij pleegouders. Dat zijn er ongeveer 700 meer dan in 2016. Sinds 1 juli kunnen pleegkinderen standaard tot 21 jaar in hun pleeggezin verblijven, tenzij ze geen gebruik meer willen maken van pleegzorg. Bron: Pleegzorg Nederland.

15-06-2018
Succesvolle ontmoetingsavond pleegouders in Gemeente Dinkelland/Tubbergen.
Klik hier en lees meer.

14-06-2018
Ja, ook Stichting Pleegouders Overijssel heeft vanaf nu een eigen Facebookpagina.
Ga naar www.facebook.com/Stichtingpleegoudersoverijssel/. en meld je aan.

13-04-2018
In het tv-programma Kruispunt van 13 mei jl. vertellen pleegkinderen en pleegmoeders op moederdag over hun bijzondere band.
De aflevering ‘Pleegmoederdag’ terugkijken kan hier.

18-04-2018
Elk pleegkind krijgt het recht om tot minimaal het 21e jaar in een pleeggezin te wonen.
Klik hier en lees meer op de website van het Nederlands Jeugdinstituut.

07-03-2018
Het boek van Inge Vandeweege is nu te koop; titel “Een (h)echte uitdaging (pleegkinderen opvoeden met vallen en opstaan)”.
Via deze link kun je zelfs een gesigneerd exemplaar bestellen.
Lees ook haar blogs eens; interessant, leerzaam en soms ook lachwekkend.

01-03-2018
Stichting Pleegouders Overijssel is zeer nauw betrokken bij de oprichting van Expertisecentrum Jeugdzorg van de 14 Twentse gemeenten (Samen14). De gemeenten willen er gezamenlijk voor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen opgroeien in een duurzame gezinssituatie. Ook Jarabee, Trias, William Schrikker Pleegzorg, Intermetzo, ’s Heeren Loo en Ambiq zijn betrokken bij de oprichting. Als voorbereiding op dit jeugdloket komen dit jaar diverse werkgroepen bij elkaar om kennis te delen en plannen te maken (inrichting jeugdloket/werving, selectie en scholing pleegouders/aanmelding en matching/innovatie gezinsvormen); bestuursleden en vrijwilligers van onze stichting zijn in alle werkgroepen vertegenwoordigd.

21-01-2018
Lees de uitspraak over verlengde pleegzorg van minister Hugo de Jonge: “Investeren in verlengde pleegzorg loont”.
Minister Hugo de Jong wil pleegkind tot 21e bij pleeggezin.

24-11-2017
De resultaten van de P-toets (die in mei van dit jaar door onze stichting is uitgevoerd) zijn door het bestuur van onze stichting besproken met diverse betrokken organisaties. De algemene indruk van de instellingen is dat het resultaat zeker niet tegenvalt. Uiteraard hopen we dat de instellingen hun voordeel doen met de uitkomst van de P-toets en het gesprek dat hierover met hen gevoerd is.
Via deze weg danken we alle pleegouders voor hun reacties!
Wilt u een samenvatting van de P-toets of nadere informatie over de P-toets, neem dan contact op met Frida Kikkert, voorzitter van Stichting Pleegouders Overijssel.

24-11-2017
In Gemeente Ommen is een flyer verspreid om mensen te interesseren voor pleegzorg.
Deze actie resulteerde maar liefst in 60 (!) geïnteresseerde gezinnen. Welke gemeente volgt?

15-11-2017
Onze themabijeenkomst van 14 november jl. is goed bezocht en was bijzonder interessant.
Het Autisme Belevings Circuit werd door de meeste aanwezigen ervaren als:
leerzaam, confronterend en eye opener; “we begrijpen nu waarom een autist zo verward en vermoeid kan zijn”.
Kortom: wederom een succesvolle themabijeenkomst. Bent u er de volgende keer ook bij?

01-11-2017
Het tijdschrift voor de pleegzorg “Mobiel” krijgt een nieuwe naam en heet voortaan “BIJ ONS”.
Nieuwsgierig naar de eerste (online) editie van “BIJ ONS”? Ga dan naar de website www.bijonspleegzorg.nl .
Op deze website kun je je ook abonneren op dit informatieve pleegzorgtijdschrift.

30-10-2017
Eindelijk uitsluitsel …….. Jeugdbescherming Overijssel (JBOV) behoudt haar certificering.
Lees hierover meer op de website van TC Tubantia en op de website van Samen 14.

08-09-2017
Save the date!
Dinsdagavond 14 november a.s. vindt onze volgende themabijeenkomst plaats.
Het thema is “AutismeBelevingsCircuit”. Eind september lees je hierover meer op deze site en ontvangen leden een uitnodiging in hun mailbox.

08-09-2017
De resultaten van de P-toets zijn bekend! Deze enquête is vóór de zomer per e-mail door de diverse instellingen aan pleegouders verstuurd.
In onze bestuursvergadering van 7 september jl. zijn de resultaten van de P-toets aan de orde geweest en binnenkort worden de resultaten besproken met de betrokken instellingen.

05-09-2017
Vóór de vakantie heeft het Landelijk Pleegzorg Panel meningen gevraagd over het werven van pleeggezinnen. Daar is massaal op gereageerd met heldere en expliciete meningen. Het panel heeft alle antwoorden geanalyseerd en er een behoorlijk zorgelijk verslag uit gedistilleerd.
De belangrijkste conclusies leest u hier.

29-07-2017
Wat is er aan de hand bij Jeugdbescherming Overijssel (JbOV)?
Dat vragen politici, zorginstellingen en cliënten zich af. De instelling in Overijssel is verantwoordelijk voor zo’n 2.000 kinderen die onder toezicht staan. Bij een herkeuring door het Keurmerkinstituut zijn er problemen geconstateerd waardoor de certificering op het spel staat.
Klik hier en lees de berichtgeving op de site van RTV Oost.

17-07-2017
Na drie jaar van overleg heeft Jeugdbescherming Gelderland definitief besloten het fusietraject met Jeugdbescherming Overijssel (JBOV) te beëindigen. Beide organisaties werkten al op bepaalde punten samen; mede vanwege de transitie in de jeugdzorg heeft JBOV de wens geuit deze samenwerking te intensiveren. Het afketsen van deze fusie volgt kort nadat bekend is geworden dat JBOV niet aan alle wettelijke kwaliteitseisen voldoet en vier maanden de tijd heeft orde op zaken te stellen.

26-06-2017
Het Landelijk Panel Pleegzorg heeft een vragenlijst over werving van pleeggezinnen op gezet.
Je kunt daar ook aan meedoen. Deze keer wil het panel heel graag uw mening over de werving
van pleeggezinnen. En vooral, hoe kunnen we dit verbeteren? Klik op de link om naar de vragen
te gaan. Invullen kan tot 2 juli 2017. Het wachtwoord is: Werving
Alvast bedankt namens het Landelijk Pleegzorg Panel.

23-06-2017
Vandaag is de online special van Mobiel, tijdschrift voor pleegzorg, over het Symposium Pleegzorg en Gezinshuizen verschenen.
Deze uitgave staat vol met informatieve en actuele artikelen, interviews en ervaringsverhalen.
Je kunt het tijdschrift lezen via: http://magazine.mobiel-pleegzorg.nl/special-symposium-pleegzorg-en-gezinshuizen.

22-06-2017
Donderdag 1 juni jl. vond in Ede het Symposium Pleegzorg en Gezinshuizen plaats.
Klik hier en lees de informatie en actuele artikelen, interviews en ervaringsverhalen in de speciale editie van het
pleegzorgtijdschrift Mobiel.

08-05-2017
Feest! …. Onze website gaat vandaag online.

08-05-2017
Deze week ontvangen alle Overijsselse pleegouders (via de pleegzorginstantie) een enquête, waarin vragen gesteld
worden over de samenwerking tussen de pleegouder(s) en de pleegzorginstantie.
We zijn erg benieuwd naar de conclusies die we hieruit kunnen trekken.

19-04-2017
Ook de schrijvende pers maakt melding van de samenwerking op het gebied van pleegzorg in het
expertisecentrum van de 14 gemeenten (Samen14).
Hierbij het artikel dat gepubliceerd is in het Hofweekblad (Gemeente Hof van Twente).

18-04-2017
Dinsdag 18 april jl. was de voorzitter van onze stichting, Frida Kikkert, te zien in Overijssel Vandaag bij RTV Oost.
Het nieuwsthema was: deelname in expertisecentrum pleegzorg van SAMEN14, de 14 samenwerkende gemeenten in Twente.
Klik hier om het te bekijken (fragment start vanaf de 10e minuut).